Presse & Media - Døves Nordiske Kulturfestival 2022

Personer som representerer et mediateam betaler deltakeravgift på kr 750,-.

For å få media akkreditering må godkjent pressekort fremvises.

Inkludert i prisen er fri adgang til åpningsseremonien, her vil det bli avsatt egen plass til pressen.

Dersom det ønskes deltakelse på utflukter, skal kostnadene dekkes av den enkelte selv.

Hvis en ønsker tilgang til å filme eller fotografere skal en forholde seg til forelesere, skuespillere og andre personer som har gitt tillatelse til dette. Intervju må avtales direkte med den du ønsker å snakke med.

 

Vi minner om at en må ta hensyn til personvernreglene.

 

 

Press and media – Deaf Culture Festival of the Nordic countries 2022

Individuals who represent media teams must pay participation fee at NOK 750, –.

To get a media accreditation you need to show an approved and valid press card.

The fee includes free access to opening ceremony, an own space for press and medias will be available.

If you want to attend excursions, you need to cover for it yourself.

Filming and photographing different lecturers, actors and other people are allowed only for those who have given permission. You make your appointments for interview with individuals.

 

We kindly remind you to respect the privacy policy.

Hopp rett ned til innholdet