Noen i arrangementskomiteen fra NDF Stavanger (Hanne B. Kvitvær, Lars Aksel Berge og Tore Djuvik) var på informasjonsstand under Døves Kulturdager i Drammen som ble arrangert siste helg (24-26.september). Deres formål var å informere om Døves Nordiske Kulturfestival og Døves Kulturdager som finner sted i Stavanger.

Det var meget vellykket, og det var meget veldig nyttig å informere deltakere/turister der om arrangementet. Vi fikk et godt inntrykk av at det kan bli mange deltakere / turister som kommer til Stavanger og flere av dem har allerede bestemt seg for å reise til Stavanger neste år i forbindelse med Kulturfestivalen / Kulturdagene.

Der var det mange stander fra forskjellige enheter, firmaer, døveforeninger, menigheter, tolkesentraler, skoler osv. Vår stand var godt synlig.

English

Someone in the event committee from NDF Stavanger (Hanne B. Kvitvær, Lars Aksel Berge and Tore Djuvik) was at an information stand during the Deaf Culture Days in Drammen which was arranged last weekend (September 24-26). Their purpose was to inform about the Deaf’s Nordic Culture Festival and the Deaf’s Culture Days which take place in Stavanger.

It was very successful and it was very very useful to inform participants / tourists there about the event. We got a good impression that there may be many participants / tourists who come to Stavanger and several of them have already decided to travel to Stavanger next year in connection with the Culture Festival / Culture Days.

There were many stands from different units, companies, congregations, interpreting centers, schools, etc. Our stand was clearly visible.

Hopp rett ned til innholdet